Forside > Om SMART konseptet

Om SMART konseptet

Vi gir deg verktøyene du trenger for å nå dine mål. Velg fra øverste hylle og få resultatene du alltid har ønsket deg!


Smart Konseptet baserer seg på 3 hovedpunkter

 • Personlig oppfølging
 • Helhetlig fokus
 • Enkelt og effektivt


Konseptet omfatter følgende elementer

 • Trening
 • Kosthold
 • Livsstil


Prosessen går gjennom følgende steg

 • S: Status, hvor er du i dag?
 • M: Mål, hvilke mål har du?
 • A: Aktivitet, hvilke aktiviteter / handlinger må til for å nå målene?
 • R: Resultater, sjekk av progresjon underveis og måloppnåelse
 • T: Trivsel, erkjennelse og glede med oppnådde mål

Ta kontakt for mer informasjon og bestilling av time.


 


 

Utdypende om SMART konseptet

- Et helhetlig perspektiv. Hos oss får du hele pakken!

En god helse og topp form er mer enn bare trening. I SMART konseptet fokuserer vi på helteten, på hele deg. Ved å ta for oss både trening, kosthold og livsstil får du verktøyene du trenger for å nå målene du har satt deg. Vi mener det er nødvendig å optimalisere alle de tre aspektene og se på helheten for å få gode resulater. Gjennom veiledning og program innen trening, kosthold og livsstil mener vi du vil oppnå langt mer enn du trodde var mulig.

Personlig oppfølging, vår oppfølging er tilrettelagt deg!

Ved å fokusere på ditt utgangspunkt, dine ønsker og dine mål legger vi forholdene til rette for å skape endringer og resultater som blir varige. I studio trener du utelukkende uforstyrret med din trener og treningsprogrammer, kostholdsråd og annen veiledning du får av oss er spisset for dine mål. Vi vet at folks treningsstatus, utgangspunkt, behov og ønsker er ulike. Derfor er personlig oppfølging essensielt i SMART konseptet. Veiledningen blir skreddersydd hver enkelt og din gevinst er god oppfølging som sikrer gode resultater.

Enkelt og effektivt: Hos oss er det enkle det beste!

Våre metoder er enkle og effektive slik at du kan bruke dem hver dag og raskt få resultater. Ved å lære deg små grep i hverdagen vil vi gi deg store treningsresultater. En sunn og smart livsstil er avhengig av små sunne valg over tid. Derfor er det ingen grunn til å gjøre det avansert eller ta for store grep. I SMART konseptet gir vi deg derfor de enkle og smarte verktøyene, slik at du får store resultater!


Om SMART prosessen

S: Status
M: Mål
A: Aktivitet
R: Resultat
T: Trivsel

Vårt mål er å gi deg den hjelpen du trenger for å nå dine mål. Vi tar utgangspunkt i din helsetilstand og legger sammen med deg opp stegene fremover. I prosessen følger vi deg steg for steg. Du skal være trygg på at vi legger tilrette for dine behov, at vi har kompetanse på vårt felt og at vi veileder deg mot ditt mål. Underveis evaluerer vi dine aktiveteter for å forsikre oss om at du oppnår optimal progresjon. Målet er å gi deg resultatene du vil ha, å skape glede og økt trivsel med det du har oppnådd!

Velkommen!